MUSIKK

MUSIKK

Musikk vider deg ut og gir deg evnen til å uttrykke deg langt utover vårt språk.

Om du spiller et instrument vil du samle deg og være til stede i deg selv hver gang du spiller. Om du så bare bruker to fingre på et piano, vil disse to fingre
holde deg konsentrert her og nå.

Dermed har du en enkel og gratis løsning på stress, rastløshet, uro m.m.
Et instrument kan forandre "tidsklemme" til verdifulle stunder hvor du bringer
deg selv i fokus. Etterhvert er det stadig mindre du "må" og stadig mer du vil.